Біологія

Завдання з біології на період карантину

Підсумкові контрольні роботи

6 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу 5793699

7 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу  4311386

8 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу  7411983

9 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу   4424646

10 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу   5216092

11 клас посилання для доступу join.naurok.ua    код доступу  8792254

 

 

 

 

 

Завдання на період 03.04.20-24.04.20

 

Завдання на березень

Клас

Тема

Домашнє завдання

Примітка

6

Мохи. Лабораторне дослідження №11 Будова моху

Опрацювати §42

 

 

Хвощі і плауни.

 Опрацювати §43

 

 

Папороті. Лабораторне дослідження №12

Опрацювати §43

 

 

Голонасінні. Лабораторне дослідження №13

Опрацювати §44

 

7

Практична робота №6 Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

Повторити §36

 

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.Статеві клітини та запліднення.

Опрацювати§39

 

 

Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин.

Опрацювати §40,41

 

 

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Опрацювати §42

 

8

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Лабораторний практикум Дослідження температурної адаптації.

Опрацювати §37

 

 

Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору. Лабораторне дослідження №9, 10. Визначення акомодації ока. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

Опрацювати §38

 

 

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Лабораторне дослідження №11 Вимірювання порогу слухової чутливості.

Опрацювати §39

 

 

Сенсорні системи смаку і нюху.

Опрацювати §40

 

9

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

Опрацювати § 40

 

 

Еволюційні фактори.Механізми видоутворення.

Опрацювати §41

 

 

Розвиток еволюційних поглядів . Теорія Дарвіна.

Опрацювати §39

 

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

Опрацювати §42,43

 

 

Етапи еволюції людини.

Опрацювати §44

 

10

Позахромосомна спадковість у людини

Опрацювати самостійно.

 

 

Закономірності мінливості людини.

Опрацювати §33

 

 

Лабораторна робота № 2 Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

 

 

Мутації та їхні властивості.

Опрацювати §31

 

 

Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини  від шкідливих мутагенних впливів.

Опрацювати §32

 

 

Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Навчальний проект. Генитичний моніторинг у людських спільнотах.

 

 

 

Особливості генофонду людських спільнот та чинників , які впливають на    їх формування.

Опрацювати §33

 

11

Антропічний вплив на атмосферу

Опрацювати §43

 

11

Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Опрацювати §43

 

 

Антропічний вплив на гідросферу.

Опрацювати §44

 

 

Причини порушення якості природніх вод, дефіцит водних ресурсів , принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

Опрацювати § 44

 

 

Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки.

Опрацювати §45

 

 

Необхідність охорони грунтів.

Опрацювати §45

 

 

Антропічний вплив на біорізноманіття.

Опрацювати §46