Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Контракт з керівником

Правила поведінки здобувача освіти в школі

Булінг

Внутрішня система забезпеченн якості освіти 

Інформація про використання публічних коштів

Перелік додаткових освітніх послуг

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Статут комунального закладу

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процес

Протокол відбору макетів підручників