ЗНО

                                                                 Додаток

до наказу «Про здійснення адміністрацією

                                                та педпрацівниками заходів щодо

                                                              покращення результатів ЗНО випускників

                                            школи» від 05.10.2018 р. №147

 

                Заходи по Джуринській СЗШ І-ІІІ ступенів

щодо покращення результатів складання ЗНО

випускниками 11 класу у 2019 році

 

№ з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

Розробити заходи щодо покращення результатів ЗНО:

До 05.10.2018

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі

2

Проаналізувати результати ЗНО 2018 року.

Провести засідання ШМО, методичної ради, підготувати проекти управлінських рішень:

Жовтень – листопад 2018

Лисак С.І. директор школи, Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в ЗЗСО

Педагогічної ради навчального закладу

Жовтень 2018

Лисак С.І. директор школи,

3

Засідання методичної ради з питань ЗНО випускників

Жовтень

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі,

учителі-предметники

4

РМО учителів, які викладають предмети, занесені в перелік предметів ЗНО 2019 року, з круглими столами та обговоренням теми: «ЗНО: секрети успіху; причини невдач; програма дій, націлених на успіх»

25-26.10.2018

     математики, історії України, географії

(на базі Шаргородської районної гімназії);

З 29.10.2018 по 02.11.2018

Методисти РМК: Білава М.В., Сиворінський В.О.,

Балтовська Н.О.,

Шаповал В.А., Гуменюк О.П.,

Маковій О.Л., Донець В.А.

     української мови та літератури, фізики

(на базі Шаргородської районної гімназії);

     іноземної мови, біології, хімії

(на базі Шаргородської СЗШ №1).

5

Участь у семінарах для учителів, які викладають предмети, занесені в перелік предметів ЗНО 2019 року, на тему: «Шляхи підвищення якості шкільної освіти з урахуванням результатів ЗНО попередніх років та особливості підготовки випускників ЗНЗ до складання тестувань за форматом ЗНО-2019»

Січень-лютий 2019

6

Здійснювати внутрішкільний моніторинг (стартовий, рубіжний, підсумковий) та відстежувати динаміку навчальних досягнень учнів та якість викладання навчальних предметів з переліку ЗНО

Постійно:

  вересень – стартовий,

січень – рубіжний,

травень – підсумковий

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі,

учителі-предметники

7

Брати участь в проведенні обласних моніторингів навчальних досягнень учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій  згідно графіків ВРЦОЯО, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та проводити корекційні  заходи  за їх результатами

лютий – квітень 2019

Адміністрація школи

8

Проаналізувати якість навчальних досягнень учнів-претендентів на нагородження Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» і Срібними медалями «За досягнення  у  навчанні» та заслухати на  педагогічній раді  школи питання обговорення кандидатур претендентів на нагородження та об’єктивності оцінювання їх компетентностей відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін

 

Адміністрації школи

9

Вивчити мотиваційні аспекти визначення кандидатур претендентів на нагородження золотими і срібними медалями у ЗНЗ та дотримання принципу об’єктивності оцінювання їх компетентностей відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін

Березень 2019

Адміністрація школи

10

Проаналізувати та оптимально реалізувати можливості використання варіативної складової робочого навчального плану  школи з метою підвищення якості підготовки учнів до ЗНО та урахуванням рекомендацій МОН, освітніх потреб учнів, запитів батьків, кадрового забезпечення

Жовтень 2018

Адміністрації школи

11

Організувати роз’яснювальну роботу серед учителів, учнів та їх батьків, громадськості (при потребі) із загальною інформацією щодо порядку та особливостей проведення ЗНО, ДПА, вступу до ВНЗ;опрацювати чинну нормативну базу

Упродовж року; в міру надходження документів

Лисак С.І. директор школи, Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі

12

Організувати вивчення профорієнтаційних нахилів випускників ЗНЗ з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого самовизначення учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві, створювати умови для оптимальної реалізації випускниками свого освітнього й особистісного потенціалу

До початку реєстрації на тестування

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі

13

Вивчати  та популяризувати  систему  роботи   учителів з успішної підготовки учнів до ЗНО, ДПА, предметних олімпіад, турнірів, конкурсів

Упродовж року

Лютий

Адміністрація школи

14

Організувати роботу щодо проходження учнями ЗНО засобами пробного тестування та їх 100 % реєстрацію на пробне ЗНО.

Згідно терміну реєстрації, вказаного УЦОЯО та ВРЦОЯО

Лисак С.І. директор школи, Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі учителі-предметники

15

Націлити випускників на ефективне використання можливостей інтернет-ресурсу у підготовці до якісного  складання ЗНО.

Підготувати перелік офіційних інтернет-джерел з проведення on-line тестувань та ознайомити з ними випускників ЗНЗ та їх батьків.

Упродовж року

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі, учителі-предметники, кл. керівники, шкільн. бібліотекарі, учителі інформатики

16

Використовувати форми завдань ЗНО під час проведення уроків. Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу; під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання) та в позаурочний час (максимально використовувати години предметів варіативної складової: факультативів, курсів за вибором, індивідуально-групових занять для підготовки учнів до ЗНО)

Упродовж року

Вчителі-предметники ЗНЗ

Проводити: 

               ознайомлення учнів і батьків зі зразками дидактичних матеріалів тестового характеру, особливостями програм та характеристик тестів ЗНО формату 2018 року, роз’яснювати ступінь захищеності тестів;

               тренування в умовах, наближених до умов проведення зовнішнього незалежного тестування; за результатами їх виконання здійснювати моніторинг, аналізувати й інтерпретувати отримані умови

17

Оформити стенд «Зовнішнє  незалежне оцінювання – єдиний шлях до закладу вищої освіти»

Жовтень - листопад

Гуменюк М.М.,

відповідальний

за ЗНО в школі